Nõustamine

Additional Info

NõustamineIgale metsaomanikule 2 tundi tasuta nõustamist!

 

 Individuaalse nõuande saamiseks pöördub erametsaomanik otse konsulendi poole või võtab ühendust metsaühistuga.

Kesk-Eesti Metsaomanikud MTÜ-s tegutsevad järgmised metsakonsulendid:

Konsulendid jagavad metsandusalast nõu ka telefoni teel ja interneti vahendusel.