Metsa müük

Additional Info

Organiseerime Sinu metsas:

1. vajalikud raied ja teised metsatööd;

2. korraldame Sinu kasvava metsa raieõiguse võõrandamise enampakkumise korras; 

3. korraldame Sinu kinnistu müügi.

 

  • Korraldame kasvava metsa raieõiguse võõrandamise enampakkumisi, mille eesmärgiks on saada metsaomaniku jaoks võimalikult kõrge turuhind. See on hea võimalus nii metsaomanikule kui ka ostjale, sest ühistu konsulent aitab määrata kindlaks raiesse mineva eraldise piirid, raieliigi, mahud ja ligikaudse hinna. Samuti aitab konsulent vormistada vajaliku dokumentatsiooni (metsateatise, kasvava metsa võõrandamise lepingu jm.) ning korraldab raieõiguse müügiks enampakkumise. Müügipakkumised avaldatakse erametsanduse portaalis ja ühistu saadab need laiali ka võimalikele ostuhuvilistele. Ostust huvitatud isikud esitavad määratud tähtajaks oma pakkumised metsaühistule ja kõrgeima hinna pakkujaga on võimalus sõlmida leping.
  • Omanik saab valida kas  organiseerime vajalikud raied või enampakkumised.  
     
  • Ühistul on omad usaldusväärsed koostööparterid. Ühistu sõlmib vajalikud lepingud ja teeb järelvalvet metsatööde teostamise ajal.
  • Oleme abiks  kinnistu müügi korraldamisel enampakkumise korras.

 

Riigi toel on võimalik  igal metsaomanikul saada 2 tundi tasuta nõuannet kalendriaastas, on meie konsulendid valmis aitama raieõiguse, metsamaterjali müügi või kinnistu müügi osas. Kui on huvi ainult  kasvava metsa turuväärtuse kohta, võib konsulent koostada  turuväärtuse hindamise.

Metsakonsulentide kontaktid

 
Sa oled siin: Home Metsa müük