Metsa müük

Additional Info

Korraldame Sinu kasvava metsa raieõiguse võõrandamise enampakkumise korras, organiseerime Sinu metsas vajalikud raied või korraldame Sinu kinnistu müügi!

 

  • Korraldame kasvava metsa raieõiguse võõrandamise enampakkumisi, mille eesmärgiks on saada metsaomaniku jaoks võimalikult kõrge turuhind. See on hea võimalus nii metsaomanikule kui ka ostjale, sest ühistu konsulent aitab määrata kindlaks raiesse mineva eraldise piirid, raieliigi, mahud ja ligikaudse hinna. Samuti aitab konsulent vormistada vajaliku dokumentatsiooni (metsateatise, kasvava metsa võõrandamise lepingu jm.) ning korraldab raieõiguse müügiks enampakkumise. Müügipakkumised avaldatakse erametsanduse portaalis ja ühistu saadab need laiali ka võimalikele ostuhuvilistele. Ostust huvitatud isikud esitavad määratud tähtajaks oma pakkumised metsaühistule ja kõrgeima hinna pakkujaga on võimalus sõlmida leping.

 

  • Kui metsaomanik ei soovi enampakkumist, võime organiseerida ka vajalikud raied. Ühistul on omad usaldusväärsed koostööparterid. Ühistu sõlmib vajalikud lepingud ja teeb järelvalvet raie teostamise ajal.

 

  • Oleme abiks ka kinnistu müügi korraldamisel enampakkumise korras.

 

Kuna riigi toel on võimalik saada igal metsaomanikul15 tundi tasuta nõuannet kalendriaastas, on meie konsulendid valmis aitama raieõiguse, metsamaterjali müügi või kinnistu müügi osas. Kellel huvi esialgu vaid kasvava metsa turuväärtuse kohta, võib konsulent koostada ka ainult turuväärtuse hindamise.

Metsakonsulentide kontaktid

 
Sa oled siin: Home Metsa müük