Metsaomanike nõustamine

Additional Info

Metsaomanike nõustamine

Metsaomanike nõustamisel on õigus saada riigi toel ühe kalendriaasta jooksul tasuta kuni 2 tundi nõustamist.

Metsaomanikul tuleb individuaalse nõuande saamiseks pöördub otse konsulendi poole või võtta ühendust metsaühistuga.

Teemad millega kontsulendi poole pöörduda:

Metsamajandamise õigusaktid

·         Metsamajandamist puudutava seadusandluse tutvustus ja selgitus

·         Õigusaktide sätetest situatsioonile vajaliku väljatoomine

·         Dokumentide täitmise abistamine nt dokumendid raiete tegemisel, lepingud jahimeestega, metsamaterjali ostjatega.

Metsamajandamiskavad

·         Metsamajandamiskavade või inventeerimisandmete selgitamine või analüüs

·         Uue kava vajalikkuse väljaselgitamine

Metsa uuendamine ja teiste kõlvikute metsastamine

·         Erinevate metsastamise viiside võrdlus

·         Soovituste andmine metsa uuendamiseks või uue metsa rajamiseks


Metsakultuuri ja looduslikult uuenenud metsa hooldamine

·         Hooldamise vajaduse hindamine ja soovituste andmine

Raiete põhimõtted ja meetodid

·          Raiete põhimõtete ja meetodite ning tegemise võimaluste tutvustamine omanike puistutes
k.a tasuvuse ülevaade ja arvestus

Metsatööde tehnoloogia

·         Soovitused  metsatööde uuendamise-, hooldamise- ja raietehnoloogiate valikuteks ja teostuseks

Ohutustehnika ja töökaitse

·         Soovitused  ohutustehnika ja töökaitsevahendite rakendamiseks

Metsamajandamise tööde kvaliteet

·         Metsa uuendamise, hooldamise ja raiete kvaliteedi hindamine ning  soovituste andmine kvaliteedi  parandamiseks

Metsaparandus

·         Situatsiooni hindamine ning metsaparandusalaste soovituste andmine

Metsakahjustused

·         Soovitused uluki-, tormi-, putukakahjustus  ennetamiseks

·         Metsakahjustuste likvideerimise viiside tutvustus

Metsamajanduse ökonoomika

·         Kasvava metsa mahu arvutamine ja väärtuse hindamine

·         Raiemahu ja –tulu arvestamine metsa inventeerimisandmete ja/või  visuaalse hinnangu alusel

·         Metsa uuendamise, taimekaitsevahendite kasutamine, raie või teiste metsamajandamise tööde kulude arvestamine

·         Metsaga seotud tehingute maksustamise selgitamine

·         Metsa pikaajalise  tasuvuse arvestamine

·         Soovitused metsaomanikule ettevõtlusvormi valikuks

Puidu-ja metsamajandamise turuolukord

·         Turul valitseva olukorra kirjeldamine ja soovituste andmine

Metsaomanike ühistegevus  sh ühismüük

·         Ühistegevuse võimaluste ja eeliste selgitamine

Toetuste sh pindade määramine

·         Metsanduse toetuste  tutvustus. Toetuste taotluste täitmine omaniku eest.

Metsakaitse

·         Probleemide ja/või ohtude selgitamine ja soovituste andmine metsa kaitsmiseks

Pärandkultuur

·         Pärandkultuuri olemuse selgitamine ja soovitused pärandkultuurialaga metsa majandamisel

Metsade kõrvalkasutus

·         Võimaluste selgitamine ja soovituste jagamine metsade kõrvalkasutuseks (seened, marjad, mesindus, vihtade valmistamine, kasemahla kogumine, õppe-ja puhkemajad)

 

Kesk-Eesti Metsaomanikud MTÜ-s tegutsevad metsaomanike nõustamisel järgmised metsakonsulendid:

Metsakonsulentide kontaktid:

  • Peep Põntson    5155332  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Uno Kiisholts     56670942  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Konsulendid jagavad metsandusalast nõu ka telefoni teel ja interneti vahendusel. 

 
Sa oled siin: Home Metsaomanike nõustamine