Tegevus

Additional Info

 Soodustame ühist tegutsemist

 
Ühing liidab metsaomanikke, et arendada ja tõhustada koostööd metsaomanikega, kelle eesmärkideks on metsa majanduslike, ökoloogiliste ja kultuuriliste väärtuste suurendamine ning metsaressursside säilitamine ja nende seisundi parandamine lähtudes oma tegevuses säästva arengu põhimõtetest. Propageerida ja arendada metsaomanike ühiseid seisukohti.
 

Pakume metsandusalast nõu ning abi


Igasugune metsamajanduslik töö nõuab asjatundlikku ja head suhtumist. Metsaomanikul tekib metsa majandamisel tavaliselt hulgaliselt küsimusi ja probleeme, kus  lahenduste leidmisel on abiks meie ühistu konsulendid:

  • Peep Põntson
  • Uno Kiisholts

 
Aitame ühingu liikmeid metsaomandi haldamise ja kasutamisega seotud probleemide lahendamisel. Oma tegevuse kaudu püüame aidata kaasa liikmete   metsade majandamisest pikaajaliselt saadavate tulude suurenemisele. Kavandame ja tellime Teie metsa jaoks vajalikke uurimusi ja metsandusalaseid arenguprojekte.

 
Oleme abiks toetuste taotlemisel
 

Pakume abikätt metsanduslike toetuste taotlemisel SA Erametsakeskuselt ja PRIA-lt.
Meie kaudu saad küsida professionaalset nõu ning abi erinevate tegevuste planeerimisel ja teostamisel ning toetuste taotlemisel:

  • metsa uuendamine
  • maapinna ettevalmistamine
  • metsa inventeerimine ja metsamajandamiskava koostamine
  • noore metsa hooldamine
  • metsaparandustööd
  • metsakahjustuste ennetamine

Meie kaudu toetuste taotlemisel hoiad kokku nii oma energiat, aega kui ka raha. Nõustame Sind toetuste valikul ning tutvustame taotlemise tingimusi. Garanteerime Sinu taotluse õigeaegse ning korrektse esitamise vajalikku asutusse.
 

Korraldame koolitusi ning anname uusi teadmisi
 

Pakume koolitusi ning parimat nõuannet atesteeritud metsakonsulentide poolt metsanduslike teadmiste arendamiseks ning metsaomandi efektiivsemaks majandamiseks.
 

Organiseerime metsas vajalikud tööd


Leiame Sinu metsas vajalike tööde jaoks parimad tegijad nii maapinna ettevalmistamise, istutamise, raiete kui ka teiste tegevuste osas. Aitame metsamajandamiskava tellimisel ja analüüsimisel ning tööde ellu viimisel.
 
 

 
Sa oled siin: Home Tegevus