Toetused

Additional Info

2015. aastal saavad erametsaomanikud taotleda SA Erametsakeskuse (EMK) siseriiklikest vahenditest toetust järgnevatele tegevustele:
 

1) erametsaomanike nõustamise toetus - metsaühistu liige võib saada metsakonsulendilt kuni 15 tundi tasuta nõustamist kalendriaastas;

2) metsa uuendamise toetus (mineraliseerimine, taimed, istutamine, kultuuride hooldamine)- taotluste esitamise tähtaeg 15. juuli 2015 ja 01. detsembril 2015

3) pärandkultuuri säilitamise ja eksponeerimise toetus- taotluste esitamise tähtpäev on 30.juuni 2015

4) erametsaomanike metsa inventeerimise ja metsamajandamiskava koostamise toetus - järgmine taotluste esitamise tähtaeg 15. detsember 2015

5) metsamaaparandustööde toetus (olemasolevate metsakraavide ja truupide uuendamine)- taotluste esitamise tähtaeg 01.septembril 2015

Metsameede

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (endised meetmed 1.5.1 ja 1.5.3), kust toetatakse kahjustatud metsa taastamist ja kahjustuse kõrvaldamist, metsa hooldamist, kahjustuste ning metsatulekahju ennetamist.

Taotlusi võetakse vastu 8.06 – 15.06.2015

 

 

Natura  2000 toetus erametsamaale

Toetuse kaudu aidatakse kaasa Natura 2000 erametsamaa säästvale kasutusele, kompenseerimaks erametsaomanikele saamata jäänud tulu.

Taotlusi saab esitada 2.mai - 21. mai 2015.


Pakume igakülgset abi toetuste taotlemisel !

 
Sa oled siin: Home Toetused