Toetused

Additional Info

2018. aastal saavad erametsaomanikud taotleda SA Erametsakeskuse (EMK) siseriiklikest vahenditest toetust järgnevatele tegevustele:
1) erametsaomanike nõustamise toetus - metsaühistu liige võib saada metsakonsulendilt kuni 2 tundi tasuta nõustamist kalendriaastas;
2) metsa uuendamise toetus (mineraliseerimine, taimed, istutamine, kultuuride hooldamine) 
3) pärandkultuuri säilitamise ja eksponeerimise toetus
4) erametsaomanike metsa inventeerimise ja metsamajandamiskava koostamise toetus 
5) metsamaaparandustööde toetus (olemasolevate metsakraavide ja truupide uuendamine)

Metsameede juuni 2018
Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (endised meetmed 1.5.1 ja 1.5.3), kust toetatakse kahjustatud metsa taastamist ja kahjustuse kõrvaldamist, metsa hooldamist, kahjustuste ning metsatulekahju ennetamist.

Natura  2000 toetus erametsamaale 4.-23.aprill 2018
Toetuse kaudu aidatakse kaasa Natura 2000 erametsamaa säästvale kasutusele, kompenseerimaks erametsaomanikele saamata jäänud tulu.

Pakume igakülgset abi toetuste taotlemisel !

 
Sa oled siin: Home Toetused