Viga

Puitu ja pinnast purustava freesiga võsastunud aladele koridoride rajamine

Additional Info

MTÜ Kesk-Eesti Metsaomanikud korraldas 25. mail 2010 Rõngu vallas metsaomanikele infopäeva teemal:

 

„Puitu ja pinnast purustava freesiga võsastunud aladele koridoride rajamine“

 

Esmalt külastati Palupera vallas võsastunud lageraielangil mineraliseerimata pinnasele rajatud kuuse koridorkultuuri. 2009. aasta sügisel oli teostatud kultuuri hooldust võsalõikuriga. Kultuuri võib pidada kordaläinuks, kuid see vajab kindlasti veel vähemalt kahte hooldamist. Kuuse väljakasvatamine on võimalik, kuid töömahukas.

 

Teiseks demonstreeriti trummelfreesi tööprotsessi Rõngu vallas võsastunud lageraielangil ja räägiti selle kasutusvõimalustest.

Tutvustati trummelfreesi Seppi Superforst, millega on võimalik rajada koridorid väheväärtuslikesse noorendikke ning samaaegselt valmistada ette maapinda. Frees purustab korraga nii võsa, kui ka pinnase ülemise kihi.

Demonstreeritava trummelfreesi tööorganiteks on liikuvad haamrikesed, mida üksikud kivid ei lõhu. Frees purustab pinnase ülemise kihi kuni 10 cm sügavuselt ja samaaegselt hakib kuni 20 cm jämedused puittaimed ja kännud. Trumli laius on 2,3 m st. korraga freesib võsasse 2,3 m laiuse koridori. Freesimise tulemuseks on puu- ja rohttaimedeta ning tasase  maapinnaga koridor, kuhu on mugav ja kerge istutada. Freesitud koridor lihtsustab oluliselt ka istutatud taimede hilisemat hooldamist. Samuti väheneb hooldamise vajadus võrreldes teiste ettevalmistamise viisidega

Lõpuks analüüsiti freesitud koridoride sobivust metsa uuendamiseks ja kõigi uuendamistööde kulude kokkuhoidu võrreldes käsitsi koridoride raiumise ja hooldamisega.

 

Külastati ka kolme erineval pinnasel ketaskooreli või ketasadraga ettevalmistatud värsket lageraielanki, kuhu oli 2010. aasta kevadel külvatud mändi. Analüüsiti maapinna ettevalmistamise vajadust, viisi valikut ja seemnepuude valikut raielankidel ning külvide kordamineku sõltuvust ettevalmistamisviisi sobivusest.

 

Viimasena külastati lehtpuu noorendikku ja kuusekultuuri Rõngu vallas. Vaadeldi olemasolevaid põdrakahjustusi, analüüsiti valgustusraie tegemise vajalikkust ja sellega kaasnevat põdrakahjustuse ohu suurenemist noorendikule.

 

 
Sa oled siin: Home Üritused Puitu ja pinnast purustava freesiga võsastunud aladele koridoride rajamine