Viga

1.5 meetme toetuste taotlemine 1-14. oktoobrini

Additional Info

1-14. oktoobrini 2013. aastal on metsaomanikel võimalik esitada Erametsakeskusele Euroopa Liidu toetuse taotlusi:

  1. metsa majandusliku väärtuse parandamiseks (alameede 1.5.1),
  2. kahjustatud metsa taastamiseks (1.5.3)
  3. metsatulekahju ennetamiseks (1.5.3)

 Metsa majandusliku väärtuse parandamiseks saab taotleda toetust:

  1. Hooldusraieks kuni 30-aastases puistus
  2. Kasvavate puude laasimiseks
  3. Metsa uuendamiseks (mitte lageraie järgseks uuendamiseks)
  4. Metsatehnika ja -tarvikute soetamine
  5. Ulukikahjustuste ning taimehaiguste ja -kahjustuste ennetamiseks.

Kahjustatud metsa taastamiseks saab taotleda toetust metsatulekahju või loodusõnnetuse tagajärjel hukkunud puistu taastamiseks:
     1.) uue kultuuri rajamiseks 
     2.) looduslike uuenemisele kaasaaitamiseks
     3.) kultuuri hooldamiseks

Metsatulekahju ennetamise raames saab taotleda toetust :
    1.) tuleohumärgi või -plakati soetamiseks ja paigaldamiseks
    2.) tuletõrje veevõtukoha ja sellele juurdepääsutee tähistamiseks ning korrashoidmiseks
    3.) tuletõkestusriba või -vööndi rajamiseks ja korrashoidmiseks
    4.) suitsetamis- ja lõkketegemiskoha rajamiseks ja tähistamiseks


Taotlusi menetletakse kuni 100 tööpäeva ning peale heakskiitva otsuse tegemist on taotlejal õigus teha töid ja esitada investeeringu tegemist tõendavad dokumendid kuni kahes osas ühe taotluse kohta (metsaühistud jätkuvalt neljas osas) , kuid mitte hiljem kui 31.12.2014. Seega on taotlejal võimalus planeerida mitme aasta töid ette. Kõik kulud tuleb tõestada kuludokumentidega. Peale tööde tegemist esitatakse Erametsakeskusele vastavad kuludokumendid ja toetus makstakse välja 3 kuu jooksul.

Täpsemad eelpool loetletud toetuste taotlemise tingimused leiate „Abiks taotlejale“ ning põllumajandusministri 20. mai 2010. a määrusest nr 62 „Metsa majandusliku väärtuse parandamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord


Taotluse saab saata posti teel või viia kohale Erametsakeskuse kontorisse Mustamäe tee 50, 10621 Tallinn või saata digitaalselt allkirjastatuna aadressil This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kesk-Eesti Metsaomanikud MTÜ võtab vastu ja abistab metsaomanikke eelpool loetletud toetuste taotlemisel 1-4 ja 7-11. oktoober 2013 kell 10.00-16.00

Lisades leiate toetuse määrad ja metsatehnika nimekirja.

Lisainfo www.eramets.ee või tel 5 121 947

 

Attachments:
Download this file (Meede 1.5_toetuste määrad.xls)Meede 1.5_toetuse_määrad45 Kb09/06/13 12:51
Download this file (Metsatehnika ja metsatarvikute soetamine.doc)Metsatehnika ja metsatarvikute soetamine22 Kb09/06/13 12:51
 
Sa oled siin: Home Üritused 1.5 meetme toetuste taotlemine 1-14. oktoobrini