Viga

Kodanikuaktivistid soovivad metsateatise esitamise korda karmistada

Additional Info

Kodanikuaktivistid ühendusest Eesti Metsa Abiks teatasid, et saatsid õiguskantslerile pöördumise, milles soovivad muuta metsateatiste menetlemise korda.

Ühenduse hinnangul on Metsaseaduse § 41 lg 6 alusel antud määruse “Metsateatisel esitatavate andmete loetelu ning metsateatise esitamise, menetlemise ja registreerimise kord ning tähtajad” vastuolus haldusmenetlusest tuleneva ärakuulamisõigusega (HMS § 40) ja hea halduse tavaga. Tuuakse välja ka MS § 41 lg 7, 8 ja 81 vastuolu põhiseaduse § 32 esimese lõikega, kuna need jätavad metsateatise menetlemisel ja registreerimise otsustamisel naaberkinnistute omanike huvid kaitsmata, rikkudes nii naaberkinnistute omandipõhiõigust ehk jättes need omandina kaitseta.

Ühenduse meelest tuleks metsateatist menetleda sarnaselt planeeringule, siis tekiks Keskkonnaametil kohustus metsateatise menetlemisel kõrvalkruntide omanikke teatise registreerimissoovist teavitada, nende arvamused ära kuulata ning neid arvesse võtta.

 
Sa oled siin: Home Üritused Kodanikuaktivistid soovivad metsateatise esitamise korda karmistada