Viga

EL metsatoetuste õppepäev Tartus

Additional Info

 

27.septembril korraldavad Kesk-Eesti Metsaomanikud MTÜ ja Eesti Metsaühistu Tartus, Kreutzwaldi 64 metsaomanikele õppepäeva teemal: „Euroopa Liidu metsatoetuste abil metsade väärtuse suurendamine“. Lektoriteks on metsakonsulendid.  Konsulendid aitavad täita metsatoetuste taotlusi õppepäeva ajal. Algus kell 16.00.
Õppepäeval selgitavad metsakonsulendid toetuse nõudeid ja abistavad taotluste täitmisel:

Metsa majandusliku väärtuse parandamine

•    Hooldusraied
•    Laasimine
•    Metsa uuendamine metsa liigilise koosseisu parandamiseks
•    Metsatehnika ja metsatarvikute soetamine
•    Metsakahjustuste ennetamine

Kahjustatud metsa taastamine

•    Uue metsakultuuri rajamine
•    Looduslikule uuenemisele kaasaaitamine
•    Metsakultuuri hooldamine

Metsatulekahju ennetamine

•    Tulekaitseobjeti tähistamine
•    Tuletõrje veevõtukohale juurdepääsutee tähistamine
•    Mineraliseeritud tuletõkestusriba või –vööndi rajamine või korrashoidmine
•    Suitsetamis-ja lõkketegemiskoha rajamine ja tähistamine

Osavõtt tasuta!
Info ja registreerimine kuni 26. septembrini tel.5132844 või This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Üritust toetab SA Erametsakeskus

 
Sa oled siin: Home Üritused EL metsatoetuste õppepäev Tartus